O společnosti

Seznamte se s AB MERIT, a.s.

Hlavním předmětem činnosti AB MERIT,a.s. je správa a pronájem skladových prostor v areálu v Jihlavě – Bedřichově a poskytování služeb s tím souvisejících.

Složení jednotlivých nájemců vytváří zajímavou nabídku materiálů, zboží a poskytování souvisejících služeb v různých oborech. Tímto AB MERIT, a.s. naplňuje svou koncepci souboru prodejních skladů jak pro velkoodběratele, tak pro drobné spotřebitele.

Reklamními aktivitami jednotlivých nájemců se podařilo zvýšit průměrnou denní návštěvnost areálu. Denně je registrováno bezpečnostní agenturou více než 300 vozidel zákazníků a desítky pěších návštěvníků.

Skladové prostory jsou velmi variabilní. Z ohledem na potřeby nájemců byla část skladů stavebně rozdělena, byly vybudovány nové vchody a na míru postaveny zastřešené ocelové rampy tak, že je nyní možno odbavovat jak velké nákladní kamiony, tak I male dodávkové vozy. Díky těmto investicícm jsou v areálu perspektivní nájemci se silným finančním zázemím.

V celém areálu, ve všech skladových prostorech jsou průběžně prováděny revize elektrických zařízení, elektroinstalace, hromosvodů a hasicích prostředků. Následným odstraněním zjištěných nedostatků minimalizujeme rizika mimořádných škodních událostí. Celý areál je komplexně pojištěn proti živelným rizikům a majetkovým škodám.