Opravy a investice

Informace o hospodaření a fungování společnosti AB MERIT, a.s.

V roce 2008 proběhla v areálu společnosti AB MERIT, a.s. generální oprava elektrické rozvodné sítě. Na žádost AB MERIT, a.s. společnost E.ON, jako dodavatel navýšil dodávané množství elektrické energie a schválil nový hlavní rozvaděč a položení nových kabelů rozvodné sítě uvnitř areálu. Tato investice zajistila dostatečný a spolehlivý příkon elektrické energie pro všechny nájemce skladového areálu.

V roce 2014 byla dokončena STL přípojka plynu a kompletní vnitřní rozvody plynovodu po areálu. Současně proběhla výměna otopných systémů a centrální parní kotelna byla nahrazena systémem kondenzačních plynových kotlů. Tato modernizace umožnuje jednotlivým nájemcům individuálně temperovat svoje prostory dle svých skutečných potřeb.

Použitím moderních technologií a vhodných terénních a bezpečnostních úprav v areálu bylo docíleno větší bezpečnosti a ochrany majetku všech nájemců v areálu. K tomuto záměru přispěly zejména rozsáhlé zemní úpravy v okrajových rizikových částech areálu spočívající ve vyčištění, vyrovnání a především zpřehlednění střežených okrajových oblastí. Tyto práce souvisejí s právě probíhající realizací nového oplocení celého areálu. Dalším faktorem zvyšujícím bezpečnost nájemců byla instalace  1.etapy kamerového systému s výstražným a záznamovým zařízením a jeho napojení na centrální pult ochrany. Současně je možné dle požadavku nájemce instalovat vnitřní elektronická zabezpečovací zařízení a napojit je na PCO, který je umístěn přímo v areálu

Nadále pokračují opravy jednotlivých skladových prostor v areálu, vnitřních obslužných komunikací a zemní úpravy volných ploch v areálu společnosti.

Veškeré investice mají za cíl zhodnotit majetek společnosti, ale především zlepšit podmínky pro nájemce komerčních prostor a tím zajistit dlouhodobé nájemní smlouvy s perspektivními nájemci. Skladba nájemců je proto stálá a v posledních deseti letech se mění jen minimálně.

Přehled aktuálních oprav a investic:

 • Instalace nových zdrojů veřejného osvětlení volných ploch v areálu
 • Kompletní oprava el. rozvodů a jejich oddělení
 • Vybudování nových sociálních zařízení pro sklady
 • Oprava topných rozvodů a topných těles
 • Dokončení a spuštění I.etapy CCTV a EZS
 • Nákup sněžné radlice a rotační sekačky za traktor
 • Nákup servisního dodávkového vozu Citroen Jumper 2,0 HDI
 • Nový systém rozvodů a radiátorů
 • Zemní práce pro položení STL přípojky plynu
 • Zemní práce pro položení vnitřního plynovodu
 • Instalace plynových kotlů s termostaty